Glemt brukernavn eller passord?
 
IF Fløya       Kvinner       Herrer       Yngres       Bueskyting       Anlegg             
   
 
  Startsiden
  Aktivitetskalender
  Timeoversikt anlegg
  Utleie til arr.
  Kontakt oss
  Bli medlem i Fløya
  Betale kontingenter
  Utmelding
  Become a member (Eng)
  Medlemsfordeler
  Sportsplan - IF Fløya
  Fødselsdagsfeiring
  Arena reklame
  Kjøp Fløyaboka
  Forsikringskalkulator
  Nyttige nettsider
  Bildegalleri
  Gjestebok
  Nyhetsarkiv
  Om oss
  Terminliste 2015
  Spillerstall 2015
  Satsing for 2015
  Samarbeidspartnere
  Terminliste 2015
 
Generelt
SPORTSPLAN
10.04.2015, John W.Olsen   (sist endret 26.06.2015 av John W.Olsen)  
 
 

Innholdsfortegnelse

1       IF Fløyas sportsplan. 2

1.1     Hvorfor en sportsplan. 2

1.2     Prosess. 2

2       Om IF Fløya. 2

2.1     Kort om klubbens historie. 2

2.2     Fløyas fotballfilosofi 2

2.3     Treningsfasiliteter og hvordan de utnyttes. 3

2.4     Kort om organisasjonen. 3

2.5     Det enkelte lag i Fløya. 3

3       Våre målsettinger. 4

4       Våre holdninger. 5

4.1     Huskelapp for trenere/ledere. 5

4.2     Huskelapp for spillere. 5

4.3     Huskelapp for foreldre. 6

5       IF Fløya sportslige tilbud. 7

5.1     Samarbeid. 7

5.2     Differensiering. 7

5.3     Hospitering. 8

5.4     Tine Fotballskole. 9

5.5     Deltagelse på cup/turnering. 9

5.6     Fløyadag og ferdighetsmerkeprøver. 9

6       Trenerrollen. 10

6.1     Trenerkompetanse. 10

6.2     Planlegging av økta. 10

7       Utvikling av trenere, lagledere og dommere. 10

8       Barnefotball: Aldersgruppe 5-7 år – 5’er fotball 11

9       Barnefotball: Aldersgruppe 8-9 år – 5’er fotball 12

10     Barnefotball: Aldersgruppe 10-12 år – 7’er fotball 13

11     Ungdomsfotball: Aldersgruppe 13 – 14 år. 14

12     Ungdomsfotball: Aldersgruppe 15 – 16 år. 16

13     Ungdomsfotball: Aldersgruppe 17 – 19 år. 18

14     Seniorfotball: menn og kvinner. 19

 

1.1       Hvorfor en sportsplan

Sportsplanen er et rammeverk som dekker flere formål.

Den er et veldig viktig arbeidsredskap for at trenerne i klubben skal tenke likt og at vi skal ha kontinuitet i treningsarbeidet som gjøres. Den skal gi alle en felles forståelse av hvordan vi ønsker at det sportslige arbeidet i klubben skal foregå.

Med en omforent sportsplan vil trenere kunne gå inn på hvilket som helst alderstrinn, vite hvilken fotballforståelse og teknisk grunnlag som skal være etablert, og kunne bygge videre på dette i treningsopplegget. Trenerskifte fra ett år til et annet vil med dette være enklere.

Spillerne vil få et tydelig fokus på hvilke ferdigheter som det arbeides med til enhver tid, og få muligheten til å finpusse på oppgavene ennå mer. Terskelen for hospitering på nivåer over blir lavere, da spillerne har det samme grunnlaget.

Sportsplanen kan også brukes eksternt til å vise foreldre, lokalmiljø, Tromsø Kommune og andre bidragsytere hvordan IF Fløya jobber sportslig.

1.2      Prosess

Sportsplanen skal gjøre det enklere å drive aktiviteter og foreta prioriteringer ved at den synliggjør sportslige prinsipper Fløya jobber etter. Den er utarbeidet av Sportslig Utvalg og har vært ute til høring blant styret, trenere og andre ressurspersoner rundt klubben før den er vedtatt på klubbens årsmøte. Revisjon vil finne sted når styret i klubben finner det formålstjenlig.

Fløya har i dag ambisjoner om å stille lag i alle aldersklasser fra lekegrupper for femåringer til seniorfotball på nasjonalt nivå. Ut over det er det strategiplanen som setter ambisjonsnivået når det gjelder forventninger om sportslige resultater. For seniorlagene vil det derfor kunne bli nødvendig med spesialtiltak som denne sportsplanen ikke har klart å fange opp.

2        Om IF Fløya

2.1      Kort om klubbens historie

16-17 unge gutter stiftet 24. juni 1922 en fotballforening med navnet Frigg, fire år senere måtte de endre navnet til IF Fløya fordi Frigg allerede var i bruk. Junioravdeling ble opprettet i 1929 og dameavdeling opprettet 2. juni 1931. Dette var langt forut for sin tid, men det var ikke før i 1980 at dagens hegemoni innen nordnorsk damefotball ble innledet.

Det ble drevet med friidrett, ski, skihopping, bandy, skøyter, sykkel, håndball og gangsport tidligere, nå er det kun bueskyting som blir drevet i tillegg til fotballen.

Etter en omflakkende tilværelse uten faste klubblokaler kjøpte Fløya Ekrehagen i 1949, senere etablerte klubben seg på Nansenplass. Fra 1990 flyttet Fløya til Templarheimen, der hadde klubben tilhold helt til Fløyahallen stod ferdig i 2003.

2.2      Fløyas fotballfilosofi

Fløya ønsker å utvikle en tydelig, gjenkjennbar spillestil – en karakteristisk, særpreget måte å spille fotball på over tid. Begrepet «Fløyafotball» skal innføres, bearbeides og gis innhold. Dette handler ikke om hvorvidt klubbens lag spiller med tre, fire eller fem spillere på midtbanen, mer om overordnede prinsipper for hvordan vi ønsker at våre omgivelser skal oppfatte oss og hvilke føringer vi legger for våre lag defensivt og offensivt.

Våre lag skal preges av disiplinerte, hardtarbeidende, sjølstendige spillere som forsøker å få til en attraktiv, offensiv og underholdende fotball. For å få dette til søker vi å utvikle spillere med gode ferdigheter med ball, spillere som er trygge med ballen i beina og spillere med god forflytningskapasitet.

Defensivt vektlegger vi sonespill, situasjonsavhengig press, gunstige risikovurderinger og at våre spillere erkjenner betydninga av defensiv dyktighet.

Offensivt vektlegger vi stor bevegelse (motsatte, samtidige bevegelser foran ballfører), spill gjennom ledd, framover-rettet spill på få berøringer og fokus på kontringer. Første pasning etter ballerobring skal gå framover.

2.3      Treningsfasiliteter og hvordan de utnyttes

IF Fløya disponerer egen kunstgressbane med undervarme, innendørs kunstgressbane (40x60 m) og egen gymnastikksal med parkett, noe som gjør at klubben har byens desidert beste trening- og kampfasiliteter. I tillegg har bueskytterne egen arena i kjelleren med 4 baner.

De aller yngste benytter gymsalen i 3. etasje, mens alle de andre lagene har tilgang til hallen minimum 1 time pr uke hvor de også spiller sine hjemmekamper. Gymsalen er en ypperlig arena for fysisk trening og hurtighetstrening med ball.

Voksenlagene disponerer alle fasilitetene i tillegg til treningstid i Skarphallen.

Klubbens kantine og sosial-rom i Fløyahallen er hyppig brukt av alle lag til avslutninger, lagsmøter, foreldremøter og andre sosiale aktiviteter.

I Fløyahallen er det også eget treningsstudio hvor A-lags spillerne, styret og alle trenerne har tilgang til en lav pris.

2.4      Kort om organisasjonen

Årsmøtet er klubbens høyeste organ. Årsmøtet i 2010 besluttet å dele Fløya i to – en sportslig del «IF Fløya» og en selskapsdel «AS Fløya Anlegg».

IF Fløya ledes av et hovedstyre som er valgt på Årsmøtet. Underlagt styret er et felles Sportslig Utvalg (SPU) for de tre avdelingene i klubben – herre, dame og yngres avdeling med to representanter hver. Hvert lag har eget drifts- og budsjett ansvar.

AS Fløya Anlegg har eget styre, som velges av – og rapporterer til – Årsmøtet. AS Fløya Anlegg har ansvar for drift og utvikling av klubbens anlegg (bane, hall og tribuneanlegg).

Administrasjonen består i dag av daglig leder, som er ansatt av Fløya Anlegg, og to deltids kontormedarbeidere.

2.5      Det enkelte lag i Fløya

Kjernen i barne- og ungdomsfotball er frivillighet. For at et lag skal oppnå en ønsket utvikling er støttepersonellet kanskje det aller viktigste. Hvert enkelt lag i de yngre årsklassene har ansvar for selv å rekruttere trener(e), lagleder og dugnadsansvarlig. Kostnader til deltakelse på turneringer og reiser må det enkelte lag belage seg på dekke selv.

Klubben sørger for gode rammebetingelser som treningstid, seriepåmelding, utdanning av trenere/lagleder/dommere samt noe utstyr.

 

 3        Våre målsettinger

IF Fløya – gode opplevelser

 • Fløyas har uttrykt følgende visjon: Idrettsglede, utvikling og muligheter for alle!

 • Sagt med andre ord så skal vi gi barn og ungdom mulighet til å utvikle sine fotballferdigheter og holdninger så langt de ønsker.

 • Fløya skal gjennom inkludering, kvalitet, åpenhet og samarbeid internt og eksternt søke løsninger som er til enkeltspillernes og samholdets beste. Ungene skal hele tiden stå i sentrum for vår aktivitet og hensynet til dem skal gå foran andre hensyn.

 • Klubben skal jobbe bevisst med klubbfølelse og tilhørighet for alle medlemmene slik at spillere og andre ressurspersoner rundt lagene og klubben kan være stolte av å representere Fløya.

 • Klubben skal ha et tilbud både til spillerne og foreldrene gjennom aktiv kursing på og utenfor banen.

IF Fløya – et differensiert tilbud

 • Fløya skal tilby et differensiert tilbud som er tilpasset den enkeltes lyst og ambisjon – fra å møte kamerater på trening, til å se hvor langt man kan komme i fotballen.

 • Vi skal drive en klubb hvor alle blir sett og får lik mulighet til ferdighetsmessig og sosial utvikling uavhengig av nivå.

 • Gjennom medbestemmelse skal våre utøvere være med å påvirke sitt og lagets ambisjonsnivå.

 • Vi skal tilby et sportslig tilbud som er minst like godt som det andre klubber i Tromsø kan tilby.

IF Fløya – lag i alle årsklasser

 • IF Fløya skal stille lag i alle årsklasser inkludert junior og senior.

 • For å kunne tilby et differensiert og godt tilbud, må vi ha stabile og velfungerende lag i alle aldersklasser for begge kjønn.

 • På seniornivå er ambisjonen å ha lag i all-norsk seriespill både på kvinne- og herresiden

 • IF Fløya ønsker gjennom god opplæring å utvikle gode spillere

 • Utvikling av unge spillere skal prioriteres foran lagsresultater i yngre aldersklasser

 • Alle lag skal samarbeide og støtte opp om klubbens hospiteringsordninger.

IF Fløya – utvikling og utdanning av spillere, trenere, lagledere og dommere

 • Jevnlig å rekruttere spillere til sone- krets- og landslag

 • Tilby de som ønsker det å delta på relevante kurs i regi av Norges Fotballforbund

 • Rekruttere trenerkoordinator

 • Tilby klubbens keepere et eget treningsopplegg

 • Klubben skal aktivt involvere seg i kursing og utdanning av egne dommere, det være seg lagdommere, klubbdommere og kretsdommere.

IF Fløya – bygger organisasjon og et økonomisk fundament som er robust over tid

 • Sportslige ambisjoner, en sunn økonomi og en veldrevet organisasjon og vekselvirkningen mellom disse er avgjørende for sluttresultatet. Dette bygges ved at alle i og rundt lagene bidrar etter beste evne.

 • Fløya konkurrerer med andre lag og aktiviteter om å rekruttere og holde på spillere og samarbeidspartnere. Den nødvendige nøkternhet som følger av dette forsøkes oppveid av andre verdier som sann idrettsglede, respekt, toleranse, moro og lagfølelse hos alle som er involvert i klubben.

4         Våre holdninger

Gode og sunne holdninger skal prege IF Fløya. Holdningene skal synliggjøres og forankres i alle som representerer klubben dvs. spillere, trenere, foreldre etc.

4.1      Huskelapp for trenere/ledere

Klubbens tillitsvalgte skal være bevisst sin rolle. Det er vi som er Fløya og foreldre og ungers inntrykk av oss, vil ofte være ensbetydende med inntrykket de har av klubben.

Det er trener/lagleders oppgave og plikt å følge opp de regler og retningslinjer som blir satt opp. Både barn og unge vil stadig prøve hvor grensen går. "Snu ikke ryggen til” når det skjer forseelser – brudd på reglene. La "synderen” forklare seg. Gi helst irettesettelser i enerom(under fire øyne) – og vær sikker på at du kjenner saken godt nok før du straffer noen.

Vær obs på kravmentaliteten fra spillere, foreldre/foresatte (fotball, fritidsutstyr, reiser etc.). Arbeid for å holde dette på et fornuftig nivå.

Vær klar over at din egen oppførsel er viktig. Barn gjør som du gjør – ikke som du sier.

 • Vis respekt for alle, dvs. egne spillere, motspillere, dommer, klubb og foreldre.

 • Ikke snakk nedlatende om andre lag eller dommere.

 • Hold deg til spillerreglene og kampreglementet!

 • Spillernes utvikling er viktigere enn selve kampresultatet.

 • Snakk positivt i medgang og spesielt i motgang.

 • Ikke forsterk "feil". Fokuser på veiledning og oppmuntring.

 • Gi alle spillerne de samme mulighetene.

 • All aktivitet er positivt for barns utvikling

 • Sørg for at alle spillerne blir sett. Alle er like viktig for laget.

 • Forebygg mobbing.

 • Respekter klubbens retningslinjer

 • Klubb, trener og foreldre må samarbeide for å nå felles mål i barnefotballen.

 • Vær med å skape et godt klubbmiljø for spillere, trenere, foreldre og ledere.

 • Ta vare på klubbens eiendeler (utstyr, bane, klubbhus )

 • Stolthet av å representere klubben.

 • Ta avstand fra røyk, snus og rusmidler

 • Respektere samarbeid og samhold

4.2      Huskelapp for spillere

Ta ansvar for

 • Eget og andres utstyr (ha med utstyr, hold orden på utstyr og anlegg)

 • Andres trivsel (medansvar for at andre trives)

 • Egen utvikling som fotballspiller (topp konsentrert på trening og kamp, trene på egenhånd, trene for å bli bedre, ta initiativ med og uten ball)

 • Lagets resultater (ta din del av ansvaret for hvordan kampen ender)

 • Stemningen og humøret i laget/gruppa – din oppførsel påvirker også de rundt deg

Vis respekt for

 • Andre menneskers meninger (lære å lytte og vurdere før en sier noe)

 • Andre menneskers tid (komme tidsnok til trening, kamp, møte o.l.)

 • Fløytesignal fra trener/dommer (det betyr STOPP)

 • Dommerens situasjon (aksepter avgjørelser – uansett. Utgangspunktet er at dommeren gjør sitt beste)

 • Klubbens arbeid. Vis stolthet overfor klubben, og sørg for at dens gode renommé blir ivaretatt

Utvis disiplin ved å

 • Vise folkeskikk

 • Utføre planlagte oppgaver – på og utenfor banen, ikke minst ved å delta i pålagte dugnader

 • Ta seier og tap med fornuft, arroganse tolereres ikke. Et tap kan også brukes konstruktivt

 • Være engasjert på trening og i kamp, være konsentrert og alltid gjøre sitt beste

 • Delta aktivt på møter og gi ditt syn til kjenne, ikke bare i små grupper etter trening og kamp

 • Være lojal mot klubbens valg og verdier

Vær tolerant i forhold til

 • Medspilleres feil – det gjøres stadig feil i fotball. Ikke kjeft/bli sur på den som gjør feil.

 • Trenere/lederes feil – trenere og ledere gjør også feil. Ta ting du er uenig i opp på møter

 • Dommeres feil – å dømme er vanskelig. Sammenlign antall feil du gjør og dommeren gjør

 • Uvante forhold – garderobe- og baneforhold varierer mye. Du er der for å spille kamp. Banen og ballen er lik for begge lag

4.3      Huskelapp for foreldre

Fløya drives gjennom av frivillighetsprinsippet. Foreldre må derfor involvere seg i klubben gjennom verv eller på andre måter. Dette er nødvendig for klubbens drift og viktig for at ungene skal trives best mulig i fotballklubben og derigjennom unngå frafall fra fotballen. Vi tror at med engasjerte foreldre får vi også mer engasjerte unger som bidrar positivt til at de selv får en trygg og god oppvekst. For klubben betyr det at vi kan tilby flere unger et godt sportslig og sosialt tilbud.

Foreldrerollen er svært viktig og derfor ønsker vi at foreldrene stiller opp når klubben trenger det. Da utvikles klubben til å bli det vi alle ønsker at den skal være; en trygg og positiv arena for ungene!

 • Engasjer deg for lagets og klubben beste

 • Still opp og vær positiv når klubben trenger deg, ikke minst ved å delta i pålagte dugnader

 • Oppmuntre ungene på en positiv måte til å komme på trening

Foreldrevettregler

Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

1. Møt opp til kamp og trening - barna ønsker det

2. Gi oppmuntring til alle spillerne under kampen - ikke bare dine kjente

3. Oppmuntre i medgang og motgang - ikke gi kritikk!

4. Respekter lagleders bruk av spillere - ikke forsøk å påvirke han/henne under kampen

5. Se på dommeren som en veileder - respekter avgjørelsene!

6. Stimuler og oppmuntre ditt barn til å delta - ikke press det

7. Spør om kampen var morsom og spennende - ikke bare om resultatet

8. Sørg for riktig og fornuftig utstyr - ikke overdriv

9. Vis respekt for arbeidet klubben gjør - delta på foreldremøter for å avklare holdninger og ambisjoner

10. Tenk på at det er ditt barn som spiller fotball - ikke du

11. Vis respekt for andre - ikke røyk på sidelinja

12. Husk at barna gjør som du gjør - ikke som du sier

5        IF Fløya sportslige tilbud

5.1      Samarbeid

En viktig forutsetning for Fløyas sportslige tilbud, er et godt samarbeid mellom lagene og at alle støtter opp om de ordningene som gjelder. Det forventes derfor at alle lags ledere og spillere tar godt imot spillere fra andre lag i Fløya.

Treningssamarbeid mellom lag er et tiltak med flere positive ”bieffekter” som klubben ønsker å stimulere til:

 • Spillerne blir kjent på tvers av årskullene

 • Gir mindre belastning på trenerne

 • Ungene får prøve seg på forskjellige roller (eldst, yngst)

 • Ungene får prøve seg mot forskjellig ferdighetsnivå

Dette er særlig aktuelt om vinteren, da det f.eks. kan legges inn ei ekstratrening for de ivrigste som er felles for to årsklasser. Det er viktig at det ikke utvikler seg ”faste” samarbeid, mellom to lag, men at alle lag samarbeider med lag både over og under seg.

Naturlig samarbeid i en vintersesong vil være at de som skal spille samme type fotball i neste sesong trener sammen en eller flere ganger i uka. Dvs. de som skal spille 1.års 7er neste sesong, samarbeider med de som spilte 1. års 7er, denne sesongen, de som skal spille 1.års 11er neste sesong samarbeider med de som spilte 1.års 11er forrige sesong osv.

5.2      Differensiering

”Differensiering betyr at vi i oppfølgingen av våre spillere er opptatt av å tilpasse treningstilbudene i størst mulig grad etter enkeltspillerens forutsetninger, lyst, ønsker og behov.” (Andreas Morisbak, NFF)

Gjennom en differensiert aktivitet kan en tilpasse mengde, utfordring og kvalitetskrav til hver enkelt spiller, slik at en opplever det å lykkes og det å få testet ut sine grenser (jfr. ”flytsone-modellen”). På denne måten ønsker Fløya å bidra til at spillerne både i barne- og ungdomsfotballen blir værende i fotballmiljøet lengst mulig.

Fra ungene er 9 år skal vi gi et differensiert tilbud.

Flytsonemodellen er godt egnet til å forstå og begrunne behovet for differensiert læring. Modellen viser sammenhengen mellom ferdigheter og utfordringer, og viser at de gode opplevelsene (flytsonen) kommer når utfordringene er tilpasset ferdighetene.

Differensiering på mengde

I en treningsgruppe vil det alltid være forskjell i spillernes ønske og mulighet til å trene. For å gi et differensiert tilbud skal vi tilby godt med treninger, men hvor oppmøtet er frivillig og fravær ikke får konsekvenser. Fellestreninger for barne- og ungdomsfotball er et eksempel på økter som vil være et ekstra tilbud for de som ønsker det.

Dette medfører at det totale tilbudet kan virke litt mye for enkelte. Det er da viktig at vi som trenere og ledere er tydelige på at vi ønsker å gi et godt tilbud til de som ønsker å trene mye, men at de som ikke har lyst/anledning til å komme på alle treningene ikke skal føle press og at de er like velkomne på alle treningene.

Differensiering i økta

Utgangspunktet for en god differensiering under trening er at vi utfordrer den enkelte spillers kapasitet, forutsetninger og fotballferdighet – tilpasset spillerens utvikling.

Spilleøvelser

Noen ganger setter vi sammen mest mulig jevne lag der alle spiller mot alle. Spillere med høyt ferdighetsnivå får i oppgave å gjøre medspillerne bedre ved å spille dem gode. Eller vi kan i enkelte spilleomganger gi dem spesielle oppgaver i form av bestemte krav til utførelse – eks to touch.

Andre ganger bør vi dele inn lagene etter ferdighet, slik at de med samme ferdighetsnivå spiller mot hverandre. Metoden bidrar til at spillere med høyere ferdighetsnivå skjerper seg optimalt hele tiden og de på lavere ferdighetsnivå blir mer involvert og dermed mer aktive i treningen

Firkantøvelser

Her er det enkelt å regulere krav etter ferdighet. Størrelse på spillområde, touchbegrensning og antall trekk kan varieres og tilpasses etter gruppenes ferdighetsnivå.

Teknikkøvelser

Her er det også mulig å tilpasse krav og oppgaver etter ferdighet. Økt fart, se opp, bruke begge beina, uten feil osv. er elementer som kan være med på å øke vanskelighetsgraden på en øvelse.

5.3      Hospitering

Hospitering er et viktig differensieringstiltak som Fløya vil benytte som ledd ferdighetsutviklingen. Dette er kanskje det viktigste tiltaket i forhold til at vi skal klare å gi et godt tilbud til spillerne med det høyeste ferdighetsnivået.

Det grunnleggende ved hospitering er at en gir spillere som har ferdigheter, tid, riktige holdninger og motivasjon et tilbud om trening(primært) og kamp(sekundært) på et høyere ferdighetsnivå enn det de får gjennom sitt ordinære lagsmiljø. I praksis betyr det at en spiller er med eldre spillere, jenter på guttelag i trenings- kampsituasjon.

I Fløya legger vi opp fundamentet for bruk av hospitering etter følgende retningslinjer:

 • I barnefotball kan vi bruke hospitering

 • I ungdomsfotball skal vi bruke hospitering

 

Følgende understrekes i forhold til bruk av hospitering:

 • Med hospiteringsspiller mener vi spillere som har behov for utfordringer utover det man klarer å gi i spillerens eget lag.

 • Det er klubbens sportslige utvalg som formelt er ansvarlig for hospiteringsordninger gjennom sportslig leder. Det er viktig at sportslig utvalg kontaktes angående hospiteringsordninger da dette krever styring i forhold til den totale treningsmengden og belastningen for spilleren. For spillere tilhørende barnefotballen og de første år i ungdomsfotballen, må også foreldrene være involvert.

 • Er man i tvil om en spiller skal hospitere eller ikke, så skal han/hun ikke hospitere

 • Hospitering er et middel i forhold til ferdighetsutvikling, det skal ikke benyttes med hensikt å toppe et lag eller med formål å vinne en kamp.

 • Hospitering er ikke et virkemiddel for å fylle opp et lag som i utgangspunktet har for få spillere.

 • Det er enkeltspillerens behov for utfordringer i en prestasjonsgruppe med høyere nivå som skal være drivende faktor for hospitering.

 • Trener til hospiterende spiller tar kontakt med sportslig utvalg som sammen med foreldre vurderer tiltak. Hospiteringsskjema skal fylles ut og sportslig utvalg har ansvar for koordinering av spillerens totale treningstilbud.

Lån av spillere

Lån av spillere må ikke forveksles med hospitering. Lån av spillere er situasjonsbestemt og ikke en permanent ordning.

 • Lån av spillere fra et lag til et annet gjøres når laget mangler spiller til å gjennomføre kampen. Lån må skje i henhold til reglement fra krets og forbund

 • Lån av spillere brukes ikke for å toppe lag eller vinne kamper

 • Lån av spillere skal alltid skje etter avtale mellom trenerne på de respektive laga.

Ekstrautfordring

 • Fra og med 7er fotball (11 år) kan spillere som gjennom holdninger og ferdighet er moden for litt større utfordringer få prøve seg i enkeltkamper på årstrinnet over. Dette avtales mellom trenerne på de respektive lag.

5.4      Tine Fotballskole

Fløya arrangerer hver sommer Tine Fotballskole. Dette er et tilbud til alle barn fra 6-10 år. Her vil barna lære seg grunnleggende fotballferdigheter samt møte mange nye venner. Tine Fotballskole er den viktigste rekrutteringsarena for nye 6 åringer til klubben

5.5      Deltagelse på cup/turnering

For å fremme samhold og klubbfølelse, er det ønskelig at lagene koordinerer og samarbeider om ”cupturer”. På cuper skal det sosiale aspektet vektlegges tungt og det er ekstra viktig å passe på at alle får spille mye fotball.

6-14 år: Fløya turneringer

7-12 år: Sommerturnering på Heggelia, Nordreisa eller Senja

13-15 år Turneringer i Piteå, Harstad Narvik eller Alta

5.6      Fløyadag og ferdighetsmerkeprøver

Ferdighetsmerkene har til hensikt å utvikle barn og ungdoms evne til å behandle ballen. Konkurransemomentet og belønningen gjennom å motta et merke er morsomt og kan være med på å stimulere fotballaktivitet også utenom fotballtreningene. Merkeprøvetaking skjer enten i forbindelse med Fløyaturneringen eller på det enkelte lag.

Det skal avvikles to ”Fløyadager” pr. år, en ved treningssesongens start og en før seriespill starter på våren. Denne dagen vil bli avholdt på en lørdag, og samtlige lag i klubben inviteres til felles trening og kamp. Denne dagen vil også være obligatorisk for alle trenerne og sportslig utvalg. Det vil bli servert mat og drikke. Fløyadagen vil også være en utmerket arena for ferdighetsmerke prøver. Fløyadagen er ment å være et fellesskaps skapende arrangement hvor de eldre lærer de yngre og hvor klubbens fotballfilosofi kan oppdateres.

6        Trenerrollen

Gjennom engasjerte og kompetente trenere, ønsker vi i IF Fløya å utvikle selvstendige og spillende spillere med god fotballforståelse, som løser oppgaver på egen hånd.

6.1      Trenerkompetanse

Følgende krav ønskes stilt til trenerkompetanse:

6-8 år: Gjennomført Del-kurs 1: Barnefotballkurset i Norges Fotballforbunds C-lisens utdanning (aktivitetslederkurs) gjennom fotballkretsen

9-16 år: Gjennomført Norges Fotballforbunds C-lisens utdanning gjennom fotballkretsen

Junior og senior: Gjennomført UEFAs B-lisens utdanning

I tillegg vil det bli avholdt jevnlige trenerforum i klubben.

6.2      Planlegging av økta

Viktig at det på grunnlag av momentene i sportsplanen lages periodeplaner for hva laget skal trene på gjennom sesongen. Trenerkoordinator og sportslig utvalg er en ressurs som kan bistå i arbeidet.

 • Møt forberedt til hver trening

 • Sett individet i fokus; bry deg om alle

 • Del opp i små grupper; unngå venting

 • Vis øvelser; barn gjør som du gjør ikke som du sier!

 • Ha fokus på sosiale mål; få med flest mulig

 • Korte øvelser; unger blir fort ukonsentrerte

 • Få inn disiplin, men ikke skrem ungene

 • Evaluer planene etter endt sesong

7        Utvikling av trenere, lagledere og dommere

Fløya ønsker å heve kompetansen og øke motivasjonen for trenere og annet støttepersonell i alle aldersklasser. Dette gjøres gjennom å tilrettelegge for – og oppfordre til – kursing i regi av Norges Fotballforbund, i første rekke lokal kursing men også videregående kurs på nasjonalt nivå.

Dommerrekruttering er en del av dette. Landet trenger motiverte og gode dommere og klubben må betale dersom vi ikke oppfyller kravet til antall kretsdommere. Derfor oppfordres spesielt aktive spillere og spillere som ikke lenger ser for seg en aktiv karriere til å melde sin interesse for kurs og oppdrag. Fløyaturneringen er en fin anledning til å prøve seg under kyndig veiledning.

 

8        Barnefotball: Aldersgruppe 5-7 år – 5’er fotball

Dette er barnas første møte med organisert idrett. Det er viktig at trivsel, lek og aktivitet er det viktigste som vektlegges på dette trinnet.

Hovedfokus det første året skal være

 • Å skape trygghet og sosialisering for deltagerne i «ballsidighet»

 • Å skape en fast ramme for trening og aktivitet

Hva som kjennetegner denne aldersgruppen:                                   

 • Koordinasjonen utvikles

 • Stor aktivitetstrang

 • Tar verbal instruksjon dårlig

 • Kort konsentrasjonstid

 • Idealer og forbilder står sentralt

 • Følsom for kritikk

 • Aggresjon rettes mot kamerater

Trening og kamptilbud:

 • En trening/aktivitet pr. uke

 • I 5 års klassen så deltar spillerne kun i turneringer

 • I 6-7 års klassen deltar spillerne i turneringer og eventuelt i serie etter lagets ønske

Mål for aktiviteten:

 • Alle skal ha det moro

 • Skape stor aktivitet på trening, minst mulig kø og mye ballkontakt

 • Innføring i elementære samværsregler; toleranse-respekt-disiplin

 • Innføring i elementære basisteknikker

 • Skape lyst til allsidig aktivitet på fritiden

 • Bli kjent med fotball som idrettsaktivitet

Øvelser og aktiviteter:

 • IF Fløya vil utarbeide en øvelsesbank som kan benyttes av trenere.

 • Se også treningsøkta.no som man finner hos NFF

 • Husk at skolearbeid kommer før trening i prioritet.

 

 9        Barnefotball: Aldersgruppe 8-9 år – 5’er fotball

I denne aldersgruppen skal det stilles strengere krav til disiplin og holdninger. Overgangen til 7èr fotball skal planlegges når det nærmer seg slutten på fotballsesongen. Utøvere skal fortsatt oppmuntres til allsidig aktivitet.

Hva som kjennetegner denne aldersgruppen:

 • Jevn og harmonisk vekst

 • Selvkritikk og vilje til læring øker

 • Tilnærmet lik utvikling på jenter og gutter

 • Er lett å lede og påvirke

 • God utvikling av finmotorikk, ”teknisk gullalder” nærmer seg i slutten av perioden

 • Gunstig alder for påvirkning av holdninger

 • Er fortsatt lite mottakelig for verbal instruksjon

 • Opptatt av regler og rettferdighet

 • Kreativiteten utvikles

 • Stort vitebegjær

Trening og kamptilbud:

For denne aldergruppen vil det være mye likt som forrige aldersgruppe. Lagene deltar i cuper og kretsserie.

 • En til to aktiviteter pr uke

 • Primært spill i små grupper mot ”store” mål

Mål for aktiviteten:

 • Alle skal ha det gøy

 • Skap stor aktivitet på treningene. Smågruppespill betyr mye ballkontakt

 • Fortsette innlæring i elementære samværsregler; toleranse-respekt-disiplin

 • Fortsette innføring i elementære basisteknikker

 • Skape grobunn for at spillerne gjerne oppsøker løkka utover vanlig treningstid

Nyttige tips for aktiviteten 5èr fotball:

 • Meld på mange lag dersom det er nok mange trenere/ledere til det. Det gjør at det blir mye spilletid for hver enkelt.

 • Lagene skal ikke deles inn etter ferdighetsnivå. Tenk på barnas behov for lek og trygghet. Alle er like verdifulle.

 • Dersom barna opplever aktiviteten som positiv og morsom stimuleres de også til annen fysisk aktivitet.

 • Husk foreldrevettreglene under kamp. Lever disse ut til foreldrene som er på kampene og gå foran som gode eksempler selv under kamp.

 • Husk at skolearbeid har prioritet før trening


 10   Barnefotball: Aldersgruppe 10-12 år – 7’er fotball

Det er ikke den store overgangen for fotballspillere å gå fra 5’er til 7’er fotball. Men, det bør forberedes til en viss grad og det er viktig at man har snakket med spillerne om dette i forkant av sesongen.

Hva kjennetegner denne aldersgruppen:

 • Jevn og harmonisk vekst

 • Selvkritikk og viljen til å lære vokser

 • Tilnærmet lik utvikling på gutter og jenter

 • Barna er lette å lede og påvirke

 • God utvikling av finmotorikk, ”gull alderen” kommer

 • Gunstig alder for påvirkning av holdninger

 • Opptatt av regler og rettferdighet

 • Spillerne kan ta i mot verbal instruksjon

 • Kreativiteten utvikles

Trening og kamptilbud:

 • To organiserte treninger pr uke.

 • Lag er påmeldt til seriespill og deltar i lokale cuper.

Mål for opplæring:

 • Alle skal ha det gøy

 • Skape motivasjon for allsidig aktivitet på fritiden

 • Utvikle evnen til toleranse – disiplin og respekt

 • Spillerne skal lære å ta mer ansvar for fellesskapet i laget

 • Skape klubbfølelse og vite at du er en del av en stor klubb

 • Sportslig utvikling av basisferdigheter vektlegges sterkt

 • Husk at skolearbeid har prioritet før fotballtreninga

Noen råd for denne aldersgruppen:

 • Gi mye ros og konstruktive tilbakemeldinger. Skap et godt miljø hvor det er lov til å feile

 • Gi korte og klare beskjeder. Skap aktivitet

 • Ta deg tid til å snakke med spillerne

 • Vær oppmuntrende og prøv å gi like mye individuelle som felles tilbakemeldinger

 • La spillerne rullere på posisjoner og ha som intensjon at alle skal ha lik spilletid

 • Oppmuntre spillere til å bevege seg på helle spilleflaten og ikke bli stasjonær på en del av banen

Øvelser og aktiviteter:

 • IF Fløyas øvelsesbank eller øvelsesbank på NFF sine hjemmesider.


 11   Ungdomsfotball: Aldersgruppe 13 – 14 år

Fra 2013 er 7’er fotball under innføring for denne aldersgruppen.

Av erfaring så vet vi i Fløya at dette er den aldersgruppen hvor man har mange utfordringer. Det er viktig at klubben er sitt ansvar bevist og at man tar godt vare på disse gruppene samtidig som man har gode rammer for aktiviteten. Normalt pleier det å være lett å engasjere foresatte til spillere i denne alderen. Engasjerte og synlige foreldre/foresatte er viktig i arbeidet med å forebygge frafallet i fotballen. Med god foreldregruppe så er man med på å skape trygghet og positive opplevelser for spillerne på dette alderstrinnet. På dette alderstrinnet vil også egne treninger for spillerutvikling starte (se egen sak), og hospitering vil også være en del av denne utviklingen.

Hva kjennetegner denne aldergruppen:

 • Store forskjeller i fysisk og mental utvikling

 • Spillerne er svært rettferdighetsbevisste

 • Noen spillere har kraftig lengdevekst

 • Spillerne blir mer prestasjonsbeviste

 • Motorikken er i god utvikling

 • Holdninger blir ofte skapt og blir varige i denne perioden

 • Konsentrasjonen er i god utvikling

 • Spillerne er ofte ærgjerrige og lærenemme

 • Kreativiteten er i god utvikling

 • Det kan være store variasjoner i prestasjonsevne og humør hos enkelte

 • De fleste jenter er i puberteten i denne perioden

 • Jenter liker godt å være 2 og 2 sammen på trening

 • For jenter er sosial tilhørighet viktigere enn før

Trening og kamptilbud:

 • Det bør være tre treninger i uken utenom sesongen. I kampsesong 2 treninger + kamp

 • Deltakelse i serie og cuper

 • Cuper og turneringer utover lokal tilhørighet

Mål for opplæring:

 • Alle skal få et tilbud om trening og kamper

 • Spillerne skal videreutvikle isolerte tekniske ferdigheter

 • Spillerne skal sette tekniske ferdigheter inn i taktisk sammenheng

 • Spillerne skal bli kjent med begreper som pasningsavstand, dybde forover og bakover, press/sikring, posisjonering, spill i lengderetning og organisering av lage = spillesystem

 • Stimulere egentrening

 • Utvikling av enkeltspiller er viktigere enn lagets resultater

 • Spillere må lære seg spillereglement

Taktisk/teknisk påvirkning:

 • Det er viktig at det jobbes videre med basisferdigheter på dette alderstrinnet. Det må nå settes krav til utførelse av pasning/mottak, skudd, føring med ball mv samt at heading introduseres og påvirkes som en ferdighet. Av taktiske momenter er nok bevegelse både med og uten ball momenter som bør vektlegges sterkest.

Fysisk påvirkning:

 • Fysisk trening er ikke noe som prioriteres, men det skal introduseres på dette alderstrinnet. Bruk spillernes egen kropp som belastning ved enkel styrketrening og bruk ball under øvelser for å påvirke utholdenhet og hurtighet. Prioriter uttøyning i treningsøkten. Dette stimulerer bevegelighet og styrke i viktige ledd.

Sosial og holdningsmessig påvirkning:

 • Respekt, toleranse og disiplin som er nevnt tidligere skal fortsatt være bærende stikkord for oppførsel på og utenfor banen. Det bør i tillegg nå stilles større krav til spillerens evne til å ta ansvar.

 • Fremmøte til trening; være klar når treninga starter

 • Holde orden på eget utstyr og orden i garderoben

 • Unngå kjefting, krangling og banning. Oppmuntring og forståelse skaper bedre spillere

 • Skolearbeid før trening, men med god planlegging får man tid til det meste

 • Meld fra ved forfall fra trening og kamp

 • Trener/ledere må stille krav til at spillerne yter det beste på trening og kamp

Råd til gjennomføring:

 • Still krav til kvalitet og lær spillerne til å stille krav til seg selv. Utviklingen stopper ved slurv

 • Spillerne må lære seg at det er gjennom mange repetisjoner med kvalitet at ferdighetene blir innlærte og gode

 • Konsentrasjon, interesse og entusiasme må inn i treningsarbeidet. Spillerne må oppfordres til å bidra med å skape dette

 • Treningene må ha et mål/tema som spillerne klarer å oppfatte

 • Husk å rose spillere som tar ansvar

 • Det er viktigere å tenke på spilleren og dennes utvikling enn på lagets resultater

 • Keepere bør få egen trening

 • Spill i mindre grupper bør være fremtredende.

 • Det er lurt å ikke ha mer enn to temaer på treningene. Temaer premieres i spill

Øvelser og aktiviteter:

 • IF Fløyas øvelsesbank eller øvelsesbank på NFF sine hjemmesider

 

 12   Ungdomsfotball: Aldersgruppe 15 – 16 år

Vanligvis er det innenfor denne aldersgruppen man finner de største kullene i klubbene. Dette gjør at man trenger både mange trener og ledere. Tradisjonelt minker foreldre engasjementet og klubben må ofte bidra med å få på plass viktige funksjoner. Det er derfor svært viktig at vi også innenfor dette alderstrinnet oppmuntrer foreldre og foresatte til å bidra i og rundt laget samt på de aktiviteter som klubben setter i gang.

Hva kjennetegner denne aldersgruppen:

 • Sterk vekstperiode

 • Sterke sosiale behov

 • Gutter får en fysisk fordel sammenlignet med jenter

 • Kreativiteten er i stor utvikling

 • Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling

 • Ofte verbal opptreden med pubertetsalder og usikkerhet

 • Gutter kan være tøff utad med ”aggressiv oppførsel”

 • Jenter kan ha store variasjoner på væremåte

 • Kretsløpsorganene er i strek vekst i denne perioden

Trening og kamptilbud:

Det bør trenes 3-4 ganger i uken for denne aldersgruppen. I sesongen 3 treninger + kamp. Det skal gis tilbud om utviklingstrening for de spillerne som vil trene mer enn lagstreningene og har bedre ferdigheter enn gjennomsnittet. Det er viktig at dette treningstalentet fremheves. Hospitering på høyere nivå skal fortsatt være en del av denne utviklingsprosessen. Men, det er viktig at man tar vare på kameratskapet i gruppene slik at også de med sosiale motiver fortsatt blir en del av laget. Dette er viktig for det er på dette alderstrinnet frafallet er størst innenfor fotballen. Man må også være flink til å oppmuntre enkelte til å se på andre oppgaver innenfor fotballen. Tilby trenerkurs, dommeropplæring og la utøverne forstå at det er flere måter å kunne bidra med innenfor klubb. På dette alderstrinnet deltar ofte lagene på store internasjonale turneringer som Norway Cup, Dana Cup eller Gothia Cup. Betydning av disse turneringene er stor for dette alderstrinnet. Man får anledning til å treffe motstander fra andre nasjoner, man opplever et større fellesskap og man føler viktigheten av å representere klubben på en god måte utenfor landsdelen.

Mål for opplæring:

 • Alle skal få et seriøst tilbud om trening og kamper

 • Enkeltspillere som ønsker mer utvikling får tilbud om dette

 • Utvikle kreativitet i spillet og oppmuntre til selvstendige valg

 • Utvikle taktisk forståelse og tekniske ferdigheter

 • Skape gode opplevelser i en sosial sammenheng for gruppen

 • Begynn med å bevisstgjøre hva som kreves for å bli gode fotballspillere

 • Utvikle ansvar for hverandre og opptre oppmuntrende og inkluderende

Teknisk/taktisk påvirkning:

Trening av teknikk er hovedelementet på alle treningene, men treningene vil også i større grad rettes mot de roller som spillerne får i spillet og mot de taktiske momentene i fotballspillet. På treningene skal pasning/mottak og gode avslutningsferdigheter stå sentralt. Samtidig må spilleren få gode ferdigheter i rollen som førsteforsvarer. Det er viktig å kunne vinne tilbake ballen, gjerne høyt i banen. Treneren skal stille krav til kvalitet og seriøsitet på treningsfeltet. Samspillet mellom teknikk og taktiske valg skal i stor grad vektlegges. Fortsatt skal man inn å veilede innenfor de begreper som man benytter i fotball. Det er på dette alderstrinnet mye av det grunnleggende arbeidet legges for at spillerne skal ”forstå” spillet. Det er viktig at man er tålmodig med å forklare de nevnte prinsipper og konsekvenser av de valg som blir tatt for at spillerne skal utvikle evnen til denne forståelsen. Det forventes at alle spillere på dette nivået viser respekt for motspillere, trenere, dommere og at de har begreper ”fair-play” i ryggmargen.

Fysisk påvirkning:

I denne aldersgruppen bør det gjennomføres mer kontinuerlig styrketrening. Egen kropp kan fortsatt være tilstrekkelig belastning. Utholdenhet bør påvirkes i primært i spillesituasjoner og gjerne i spill 2 mot 2 og 3 mot 3. de viktigste fysiske momentene som bør påvirkes er hurtighet både med og uten ball. Utenom kamp i sesongen bør man også ha fokus på basisferdigheter som stabilitet, koordinasjon og ikke minst balansetrening. Bevegelighetstrening må også ivaretas. Skap gode holdninger til uttøying både under og etter aktivitet.

Sosiale og holdningsmessige påvirkninger:

Det er viktig at vi i Fløya gir denne aldersgruppen forståelse for hva som kreves for å bli god fotballspiller. Oppmuntring i kombinasjon med tilrettelegging og veiledning er viktige elementer for de som ønsker å satse på fotballen. Trener og leder skal vektlegge at skolegang er viktig og at det må god planlegging til for de som ønsker å trene mye. Spillerne må påvirkes til å utvikle ansvar for hverandre. De skal opptre oppmuntrende og inkluderende i både trening og kamp. Alle blir ikke like gode spillere, men det er viktig at vi får med oss så mange som mulig. Det skal være nulltoleranse når det gjelder mobbing og rus.

Råd for gjennomføring av aktivitetene:

Spillerne på dette nivået bør ha faste roller, men de bør ikke nødvendigvis være fastlåste. Mange spillere har fortsatt fysiske utfordringer med f.eks. sterk vekst slik at det er viktig å være våken for at spillere kan ”vokse” inn i andre roller. Kvalitet på treningen er svært viktig og sammen med humør og større ansvar så vil spillerne få den utviklingen vi ønsker. Det er kjekt når laget lykkes i kamper og turneringer, men man må ikke glemme å utvikle enkeltspillere. Det er viktig at utvikling av spillere kommer foran lagets resultater.

 

13   Ungdomsfotball: Aldersgruppe 17 – 19 år

Juniorgruppene er underlagt sine respektive seniorstyrer, og vil følge de planer som til enhver tid gjelder for disse gruppene. Frafallet på jentesiden har i den senere tid gjort det vanskelig å etablere dame juniorlag. Selv om vi i Fløya klarer å stille lag så vil vi ha et begrenset tilbud i kretsen på dette nivået. Denne utfordringen kan i noen tilfeller også gjelde for herresiden. Mange av spillerne vil derfor få sitt sportslige tilbud på gruppe 2 på seniornivå.

Frafallet i denne aldersgruppen gir også utfordringer når det gjelder å beholde ressursene i klubben. Dommer/trener og leder rekruttering er et viktig emne som klubben vil at det skal jobbes bedre med i denne gruppen i løpet av planperioden.

Hva kjennetegner denne gruppen:

 • Stadig i vekst

 • Sterke sosiale behov, men mer selvstendig

 • Økende frafall, andre interesser overtar

 • Behov for mer tilrettelegging for skolegang og utdanning

 • Forskjellen på de spillere som vil mest og minst øker

 • Variable holdninger, spesielt rettet mot rusmidler

 • Mer beviste utøvere, noen tar større ansvar

 • Økt kroppsfiksering

 • Jentene utvikler mindre muskelstyrke enn gutter


 14   Seniorfotball: Menn og kvinner

Klubben vil ikke legge for sterke føringer av trenings- og kampopplegg for seniorlag i klubben. Det som man kan håpe på er at vi under denne planperioden kan utvikle en ”klubb modell” hvordan vi i Fløya ønsker å spille fotball på. Et ønske med en slik modell i bunnen er at vi det i framtiden skal ansetter trenere som må tre inn i vår modell for å utøve sitt virke og ikke laget som må tre inn i trenerens spillefilosofi. Man kan dermed utvikle en Fløya måte å spille på og som vil være en rød tråd i klubben på alle lag som spiller 11-er fotball.

”Retningslinjer for seniorspillere” i Fløya.

 • Våre spillere aksepterer klubbens rammebetingelser

 • Våre spillere betaler medlemskontingent, treningsavgift og obligatorisk spillerlisens

 • Våre spillere stiller opp på dugnader og støtter opp om inntektsbringende tiltak

 • Våre spillere erkjenner rimeligheten av at klubben tar seg betalt for jobben når de har utviklet spillere til profesjonell fotball

 • Våre spillere avvikler ferie i henhold til de rammer terminlista setter

 • Våre spillere etterstreber å bidra til at vi har en yte-, ikke sytekultur i gruppa

 • Våre spillere etterstreber leveregelen – «Vær mot andre som du vil at andre skal være mot deg»

 • Våre spillere skjønner sammenhengen mellom innsats og egen utvikling

   

”Retningslinjer for spillet” i Fløya / spillestil / Fløyafotball

 • SPILLEFORMASJON

  • Spisskompetanse i spillergruppa avgjør hvilken formasjon som velges

  • Alternative formasjoner kan være 4-3-3, 4-5-1, 4-4-2, 4-4-1-1, 4-2-3-1, 4-3-1-2

  • Offensive og defensive spilleprinsippene er uavhengig av formasjon

    

 • DEFENSIVT

  • Vi spiller etter soneprinsippet (press – sikring – dekking av rom)

  • Vi praktiserer situasjonsavhengig presshøyde, hvor vi, avhengig av situasjonen og klimaet på banen, er i stand til å variere mellom høyt og lavt press

  • Vi etterstreber å ha riktige avstander i laget, både mellom spillere innen ledd og mellom ledd

  • Vi har sterkt fokus på omstilling i de øyeblikkene vi mister ballen, vi skifter hurtig fokus fra angrep (når vi har ballen) til forsvar (når motstander har ballen). Nærmeste spiller går for umiddelbar gjenvinning når vi mister ballen.

  • Vi spiller kontrollert og kalkulert, men aggressivt

  • Vi har stor løpskapasitet i laget

  • En god defensiv spiller fortjener like mye anerkjennelse som en god offensiv spiller

    

 • OFFFENSIVT

  • Ballskikkelighet. Vi utvikler spillere som mestrer ballen, som vil ha den og som vil styre spillet

  • Bevegelse. Vi kjennetegnes av stor bevegelse foran ballfører, har fokus på motsatte bevegelser og har også aksept for å bevege oss ikke bare for å få ballen sjøl, men for å skape rom for andre.

  • Vi er opptatte av at gjennomsnittlig antall touch pr spiller er lavest mulig, for på den måten å skape høyest mulig balltempo i spillet

  • Framover-fotball. Vi forsøker alltid å se etter gjennombrudd – vi spiller helst ballen framover, gjennom ledd. Vi spiller der det oppstår rom. Vi tvinger ikke ballen inn i bakrom om det ikke er bakrom – da bruker vi heller mellomrommet.

  • Vi spiller med offensive sidebacker, spillere med løpskraft som er opptatte av å skape overtall på sidene

  • Vi er opptatte av ettertrykk – dvs. at vi står etter med laget når vi går i angrep.

 

Tilbake til forrige side.

 

Neste 10 aktiviteter
Ingen registrerte aktiviteter

Terminlister/tabeller
Old Boys 7er avd 1
2. div. Damer 2015
3. div. Herrer 2015
3. div. Damer 2015
4. div. Herrer 2015
Gutter 15 år 11er avd 1
Gutter 15 år 7er avd 1
Gutter 13 år avd 1
Gutter 11 år avd 2
Gutter 10 år avd 2
Gutter 10 år avd 3
Gutter 10 år avd 4
Gutter 9 år avd 4
Gutter 8 år avd 3
Gutter 8 år avd 4
Gutter 7 år avd 1
Gutter 7 år avd 2
Gutter 7 år avd 4
Gutter 7 år avd 5

 

Besøksteller
 
 
IDRETTSFORENINGEN FLØYA
Adresse: Dramsveien 206, Postboks 3660, 9278 Tromsø
Telefon: 95755438     Mobil: 47093794     Epost: post@floya.no
Redaktør: Magne Ripmann          Webansvarlig: Magne Ripmann