Av Arve Berntzen  
12.05.2009
 

1. Innledning

Damefotballen i Fløya har ”plutselig” blitt utsatt for en overraskende utfordring fra BUL, Alta.

Egentlig ikke overraskende, siden vi har opplevd at flere klubber i Nord-Norge ønsker seg spillere fra Fløya.

Dette vil vi helt klart prøve å stå imot ved å presentere det Fløya har stått for og kan stå for i framtiden.

 

2. Kort om bakgrunn/historikk
 

Fløya var ikke den første klubben i Tromsø som satset på damefotball, men det er den klubben som har satset mest og har lykkes med satsingen. I en lang periode var Fløya også klubben i Nord-Norge som satset mest og kom lengst. Flere sesonger i Toppserien sier sitt, selv om den tilværelsen har vært krevende. Siste oppholdet i Toppserien var nesten ødeleggende for klubben, det var kun iherdig jobbing av trofaste ildsjeler som fikk orden på økonomien og klubben kunne se framover.

 

De siste par årene har gløden kommet litt tilbake, og en ny satsing er satt i gang. Men vi har gått på noen skjær i denne nye satsingen, uten at dette knekker ryggen på oss. Derfor er det veldig viktig at alle - både trenere, ledere, ildsjeler, klubbmedlemmer, foreldre og ikke minst spillerne selv – beholder lojaliteten til og gløden overfor klubben og gjør sitt til at Fløya kommer tilbake ”på banen” i allnorsk fotball.

 

3. Fløya har historikken med seg

Selv om det har gått litt opp og ned, er det et faktum at Fløya har rykket opp til Toppserien tre ganger. Klubben har kontinuerlig utviklet spillere fra gryende talenter til topputøvere, og har flere ganger vært representert på landslag.

Vi blir utfordret på dette nå av andre lag i Nord-Norge som har sett at det er mulig å komme helt til topps med damefotballen som Fløya har gjort. Disse klubbene ønsker å bygge sin suksess bl. a. på et utviklingsarbeid som Fløya har gjort – riktig nok også ved hjelp av talenter fra vårt nærmiljø.  Da må vi ta tak i dette og vise at Fløya har noe å tilby, og vil være et godt og trygt valg for ambisiøse jenter.

 

4. Fløya har Troms fotballkrets med seg
 

Troms fotballkrets synes det er litt synd at damefotballen i Tromsø skal bli akterutseilt overfor andre lag i Nord-Norge. De har derfor tatt initiativet til at klubbene i Tromsø som har dame-/jentespillere, samler alle krefter omkring ett lag. Fløya har som eneste klubb stått fram og sagt seg villig til å ta dette ansvaret, men på et felles møte mellom klubbene var det ikke mulig å få til noen erklæring om en entydig, felles satsing.

Fløya har beholdt sitt trener-/støtteapparat fra i fjor, og er i ferd med å styrke dette med ytterligere en anerkjent trenerassistent. Dermed foreligger det et meget godt grunnlag for å skape en god trenings- og utviklingskultur i klubben og legge til rette for sportslig satsing.

 

 

5. Fløya har avtale med NTG
 

Fløya har en avtale med NTG om at ambisiøse jenter som kommer til byen kan få sin utdannelse ved NTG samtidig som de trener og spiller fotball i Fløya.  Ved NTG får de byens beste trenings-forhold og helhetlig oppfølging av solide trenerkrefter.  Gjennom dette opplegget kan nye talenter slutte seg til og styrke en lovende tropp. En god framtid ligger i denne modellen som har eksistert her i nord i flere år. Sammen med Fløya vil jentene få et unikt tilbud.

 

6. Styret i Fløya har vedtatt at klubben skal spille i allnorsk fotball
 

Fløya har vedtatt en strategisk og en sportslig plan. Der står det klart formulert at damelaget skal spille i allnorsk fotball, dvs. 1. divisjon eller Toppserien.  Nå kom jo nedrykket siste år som et skjær i sjøen, men styret i klubben vedtok tidlig at klubben skal stå ved målsettingen, selv om kanskje tidsplanen for dette må justeres noen ned. Det ingen skal være i tvil om, er at styret i klubben har gjort et vedtak og legger alt inn på å sikre økonomisk grunnlag for denne satsingen.   

 

7. Fløya vil tilby utvikling for alle spillere
 

En av Fløyas kjerneverdier er «Utviklende». Dette betyr at det skal være en del av klubbens kultur å sørge for positiv utvikling for de som vil gjøre noe selv. Tilbudet som Fløya både alene og sammen med NTG har, skal kunne gi en god treningshverdag og mulighet for utvikling av personlige ferdigheter.  En høy trenerkvalitet gir mulighet til å utvikle en treningskultur som på sikt vil gi resultater. De som vil trene og spille fotball i Fløya får alle muligheter til å bli god.

 

Det vurderes også å gjennomføre treningssamlinger – muligens to pr år – noe som vil supplere utviklingsmulighetene og gi et variert og utvidet tilbud.

 

Det er kjent at Fløya er bedre rustet på anleggssiden enn tilsvarende klubber. Fløyahallen, sammen med fotballbanen i Jekta øst, gir oss bedre muligheter til at klubben kan tilby gode treningsforhold hele året.

 

 

 

 

8. Dette vil vi

Det skal ikke være noen tvil om at Fløya satser på å komme tilbake. Klubben har en mål-setting om å spille i allnorsk fotball, og denne er ikke endret. Hvor raskt dette blir, må nok tilpasses den tilrettelegging vi får til. Fløya har som nevnt gode anleggstilbud året rundt. Klubben har etter hvert fått en tilfredsstillende organisering rundt damelaget. Det vi nå er avhengig av, er sultne jenter som lojalt holder seg til klubben. Sammen med nye, ambisiøse jenter vil vegen framover bli jevnere og enklere å gå.

-